Brodate dźwięki

John Coltrane "Village Blues" - granie w różnych pozycjach na harmonijce ustnej

Wszystkie przykłady są przygotowane na harmonijkę diatoniczną w tonacji C.

@S@ S @ S@S
4E4 E @ S@S
$4$ 4 4E4 E @ S@S

$4$ 4 $ 4$4
6%6 % 6 %6%
^6^ 6 6%6 % $ 4$4

^6^ 6 ^ 6^6
*7* 7 ^ 6^6
8*8 * *7* 7 ^ 6^6

2!2 ! 2 !2!
D3D 3 2 !2!
#D# D D3D 3 2 !2!